06 – De module “Boekopties” in detail

 

70

In deze module kunt u de volgende eigenschappen van uw koffietafelboek wijzigen: 

  • Formaat 
  • Papier 
  • Cover 
  • Schutbladen / Binnenkanten omslag 
  • Aantal pagina’s 
  • Automatische beeldoptimalisatie 

In het rechtervenster kunt u de eigenschappen wijzigen. Wijzigingen worden direct doorgevoerd en u ziet de bijgewerkte prijs in de rechterbovenhoek. U kunt de functie “Ongedaan maken” gebruiken om de veranderingen ongedaan als dat nodig is. 

Als u het formaat wijzigt, wordt alle inhoud geschaald en zo veel mogelijk gelijkend op het vorige ontwerp geplaatst. Volgens de weergegeven notitie moet u dan alle pagina's opnieuw doorlopen en het ontwerp controleren en zo nodig aanpassen.