10 – Hulplijnen

Manuele hulplijnen 

Hulplijnen worden gebruikt om het ontwerp van uw koffietafelboek te vereenvoudigen. Met behulp van deze lijnen kunt u elementen heel precies plaatsen en op elkaar afstemmen. Hulplijnen verschijnen als gestippelde witte lijnen boven uw fotoboek in de ontwerpweergave, maar worden natuurlijk niet afgedrukt. 

Om gebruik te kunnen maken van hulplijnen moet u eerst de linialen weergeven via "Weergeven"  -> "Toon linialen". 

U kunt dan een willekeurig aantal horizontale en verticale hulplijnen gebruiken. Als u een verticale hulplijn wilt invoegen, klikt u op de liniaal aan de linkerkant. Sleep nu de muisaanwijzer op het koffietafelboek terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. U ziet een gestippelde witte lijn die u nu naar een willekeurige positie in uw koffietafelboek kunt slepen. Bovenaan de hulplijn ziet u ook een veld dat u de exacte positie toont, d.w.z. hoe ver de hulplijn van de linkerpagina verwijderd is. 

 

 

Laat de muisknop los om de hulplijn te plaatsen. 

Bovenaan de hulplijn ziet u een kleine ruit. Als u de muisaanwijzer er overheen beweegt, verandert hij van kleur en kunt u hem aanklikken en verslepen met de muis. Op deze manier kunt u de hulplijn op elk moment herpositioneren. 

Als u nu een afbeeldingsveld in de buurt van een hulplijn sleept, wordt het "magnetisch" aangetrokken en precies op de hulplijn geplaatst. U kunt dit bijvoorbeeld doen met meerdere foto's onder elkaar, zodat ze aan deze rand precies hetzelfde uitgelijnd zijn. 

 

 

Tekstvelden kunnen ook op dezelfde manier met hulplijnen uitgelijnd worden. 

Een ander groot voordeel van de hulplijnen is dat ze niet alleen worden weergegeven voor de huidige dubbele pagina, maar dat ze op alle dubbele pagina's van het koffietafelboek te zien zijn. Dit maakt het ook heel gemakkelijk om ontwerpen te maken die consistent zijn in een heel boek. Plaats foto's of bijvoorbeeld titels altijd op dezelfde plaats. De hulplijnen op de cover staan hier los van, ze zijn alleen daar van toepassing. 

Om een hulplijn te verwijderen, klikt u op de ruit aan het einde van de hulplijn en sleept u deze terug naar links of naar boven opnieuw op de liniaal. Als u hem daar loslaat, wordt het verwijderd. 

Magnetische hulplijnen 

Wanneer u een afbeelding of tekstveld verplaatst, worden de zogenaamde magnetische hulplijnen automatisch weergegeven, afhankelijk van hun positie. Deze worden, net als de handmatig geplaatste hulplijnen, gebruikt om elementen op elkaar af te stemmen. Ze staan echter niet op een specifieke plaats, maar worden dynamisch weergegeven op basis van de elementen die al op de pagina zijn geplaatst. 

Als u bijvoorbeeld al een foto op een dubbele pagina hebt geplaatst en u voegt een andere toe, dan kunt u deze met de muis naar ongeveer dezelfde hoogte slepen als de bestaande foto. Als de randen van beide foto's op gelijke hoogte liggen, verschijnt er een stippellijn, die als het ware in het verlengde ligt van de rand van de permanent geplaatste foto. De foto die u sleept, wordt er automatisch mee uitgelijnd. Het principe wordt toegepast op de randen van het beeld en op het midden van de foto. De foto die u beweegt wordt "magnetisch" uitgelijnd als het horizontale of verticale midden in enigszins dezelfde lijn ligt als een reeds geplaatste foto. Daarnaast kan een foto of tekst ook gecentreerd worden op een pagina met behulp van deze functie. 

 

 

Het principe werkt hetzelfde voor twee tekstvelden, en ook voor één tekstveld en één afbeeldingsveld. Dit maakt het makkelijker om elementen ten opzichte van elkaar op een dubbele pagina te plaatsen. 

Deze functie is standaard ingeschakeld. Er zijn echter momenten waarop u bewust wilt afzien van het "magnetisch op zijn plaats zetten". Bijvoorbeeld als u elementen niet precies wilt uitlijnen. Vervolgens kunt u deze functie eenvoudig deactiveren onder "Bewerken" -> "Kapping" door het vinkje te verwijderen. U kunt deze functie ook op dezelfde manier opnieuw activeren.