05 – De module “Koffietafelboek ontwerpen” in detail

 

13

Deze module is de editor. Hier heeft u de volledige vrijheid van ontwerp. 

 

De verschillende gebieden 

In het middelste deel ziet u uw koffietafelboek. 

Aan de linkerkant vindt u uw reeds geüploade foto's.

Aan de rechterkant vindt u enkele designelementen: 

 

Lay-outs

Achtergronden 

Maskers 

 

In het bovenste gedeelte vindt u enkele ontwerpgereedschappen: 

Foto’s uploaden 

Verwijder geselecteerde foto's van de linkerkant 

Een tekstveld toevoegen 

Een afbeeldingsveld toevoegen 

Activeer de modus voor het bewerken van de achtergrond. 

 

Voeg rechthoekige of ronde gebieden toe. 

 

Foto’s toevoegen 

De beste manier om een nieuwe foto toe te voegen aan een koffietafelboekpagina is door eerst een leeg afbeeldingsveld toe te voegen met behulp van het volgende pictogram. 

U kunt dan de positie, de grootte, het formaat en de rotatie ervan aanpassen. Dit kan zowel voor als na het toevoegen van een foto, en natuurlijk kunt u deze op elk moment aanpassen. Sleep nu een foto in het afbeeldingsveld. De foto wordt in het afbeeldingsveld geplaatst. Als er tijdens het proces wordt bijgesneden, kunt u de bijsnijding verplaatsen met behulp van het pijlpictogram dat verschijnt als u op de afbeelding klikt: 

Foto’s bewerken

U hebt verschillende mogelijkheden om een foto in uw koffietafelboek te bewerken. Klik hiervoor op een foto. Nieuwe pictogrammen zullen in het bovenste gedeelte verschijnen: 

 

Er zijn verschillende opties: 

Gebruik deze functie om de foto uit het afbeeldingsveld te verwijderen. Het afbeeldingsveld zelf blijft intact. 

Met het vergrootglas zoomt u in of uit op de foto en verandert u zo de beelduitsnede, die u dan nog kunt bewegen. 

Met deze functie kunt u het afbeeldingsveld aanpassen aan de beeldverhouding van de foto, zodat deze in zijn geheel te zien is, zonder bijsnijden. 

U kunt de foto in stappen van 90 graden draaien in het afbeeldingsveld. 

Gebruik deze functie om de foto in het afbeeldingsveld te spiegelen. 

U kunt de dekkingskracht van de foto instellen. Klik hiervoor op + of -. U kunt ook een percentage invoeren en bevestigen met Enter. 

Gebruik dit om een kader rond de foto te creëren. U kunt de kleur en de breedte bepalen. Bovendien kunt u hier eerder geplaatste kaders en maskers verwijderen. 

Met deze functie kunt u voorgedefinieerde afbeeldinglooks gebruiken. 

Beweeg een afbeeldingsveld een niveau omhoog of omlaag. 

Deze knop verwijdert het gehele afbeeldingsveld, inclusief de foto uit uw ontwerp. De foto zelf blijft in het linkergedeelte en kan elders worden ingevoegd. 

 

Tekst toevoegen

U kunt te allen tijde met behulp van het bovenstaande pictogram een tekstveld aan uw ontwerp toevoegen. U kunt het dan verplaatsen en de grootte aanpassen. Om het tekstveld te verplaatsen kunt u eenvoudigweg op een positie klikken en het veld verplaatsen. U hoeft niet precies op de rand van het tekstveld te klikken. 

Om de tekst te bewerken, klikt u gewoon in het tekstveld. U kunt er direct in schrijven. 

Wanneer het tekstveld is geselecteerd, verschijnt er bovenaan een werkbalk: 

 

Er zijn verschillende opties: 

Selecteer de opmaak vet, cursief en onderstreept. Afhankelijk van het lettertype zijn de vet- en cursiefopmaak mogelijk niet beschikbaar. 

Selecteer uitlijning links, in het midden of rechts. 

Stel kleur lettertype in. 

Selecteer lettertype. 

Selecteer lettergrootte. 

Schuif het tekstveld een niveau naar boven of naar beneden. 

Verwijder het tekstveld. 

 

Achtergrond bewerken 

Achtergronden in een WhiteWall Koffietafelboek kunnen uit kleurvlakken of foto’s bestaan. Er zijn verschillende manieren om de achtergrond te veranderen: 

  • Door gebruik te maken van de selectie van effen achtergrondkleuren aan de rechterkant:
  • Door een foto op de achtergrond te slepen. 
  • Via de modus voor het bewerken van de achtergrond, die u in het bovenste gedeelte vindt:

    Dit wordt ook gebruikt om wijzigingen van de eerste twee opties achteraf aan te passen. 

Effen achtergrondkleuren 

Klik op deze knop aan de rechterkant. Een selectie van effen achtergronden wordt geopend. U kunt dit op een enkele of op een dubbele pagina gebruiken. Sleep hiervoor het kleurveld naar de pagina. Er zullen gelabelde gebieden verschijnen. Laat het kleurveld gewoon los over het gewenste veld. Op dezelfde manier kunt u natuurlijk te allen tijde een bestaande achtergrond vervangen. 

Foto’s als achtergrond 

Als u uw foto naar het koffietafelboek sleept, verschijnen er aan de onderste rand van de dubbele pagina meer opties om foto’s toe te voegen. U kunt hiermee de foto op de achtergrond van de linker- of rechterpagina plaatsen of op beide. Sleep hem gewoon naar de juiste plaats. Natuurlijk hoeft u niet eerst een afbeeldingsveld toe te voegen.

48

De modus voor het bewerken van de achtergrond 

Met deze modus kunt u de achtergrond bewerken, zowel voor effen vlakken als voor foto's. U opent het via dit icoontje: 

U kunt ook dubbel klikken op de achtergrond in het koffietafelboek. Er verschijnt nu een infobalk boven uw koffietafelboek, die aangeeft dat u zich in de modus voor het bewerken van de achtergrond bevindt: 

50

Zolang u de achtergrond bewerkt, blijft deze balk zichtbaar. Gebruik de "Klaar"-knop om de modus voor het bewerken van de achtergrond te verlaten. 

De volgende opties zijn beschikbaar in de modus voor het bewerken van de achtergrond en worden in het bovenste gedeelte weergegeven. Als u de achtergrond voor elke pagina afzonderlijk wilt definiëren, klikt u er gewoon op voordat u een van de opties gebruikt. 

Gebruik het vergrootglas om in of uit te zoomen op de achtergrondfoto. 

Gebruik deze functie om de foto stap per stap 90 graden te draaien. 

Verticaal spiegelen. 

U kunt een achtergrondkleur kiezen. Alle eventueel reeds ingevoegde achtergrondfoto’s kunnen zo worden verwijderd. 

U kunt de dekkingskracht van de achtergrond instellen tussen 0% en 100%. Dit werkt zowel voor foto's als voor effen achtergrondkleuren. 

Verwijder het geselecteerde achtergrondelement. 

57

Deze knop sluit de modus voor het bewerken van de achtergrond. De functie is dezelfde als in de hierboven genoemde extra balk. 

 

Lay-outs gebruiken 

Deze knop aan de rechterkant opent de selectie van de lay-outs. Lay-outs bepalen hoe de afbeeldingsvelden worden gerangschikt. De lay-outs zijn verdeeld op basis van het aantal foto's. Sleep de gewenste lay-out van de linkerzijde van de pagina naar de pagina waarop deze moet worden toegepast. De pagina kan leeg zijn of al foto's bevatten. Bestaande foto's worden in de nieuwe lay-out geplaatst. Als de geplakte lay-out minder afbeeldingsvelden bevat dan er al foto's op de pagina staan, worden overtollige foto's verwijderd. U kunt de functie “Ongedaan maken” gebruiken om dit ongedaan te maken als u een fout maakt. 

Maskers gebruiken 

Aan de rechterkant kunt u maskers selecteren. Maskers kunnen worden toegepast op foto's en worden gebruikt om randeffecten toe te voegen. Sleep het gewenste masker gewoon naar een beeldgebied. Het zal direct worden toegepast. U kunt de functie “Ongedaan maken” gebruiken om een toegepast masker te verwijderen. 

Maskers verwijderen 

Om later een masker van een foto te verwijderen, klikt u eerst op de foto. De bewerkingsbalk verschijnt bovenaan. Hier klikt u op: 

Daar kunt u een knop gebruiken om het masker te verwijderen. 

De zoomweergave 

Tijdens het maken van het koffietafelboek vindt u rechtsonder de knoppen voor het inzoomen van de weergave. U kunt uit- of inzoomen met de knoppen "-" of "+". Als u een zoomfactor van meer dan 100% selecteert, verschijnt er een miniatuur van het koffietafelboek boven de knoppen: 

Het gebied van uw koffietafelboek dat zichtbaar is in het grote beeld is gemarkeerd met een groen kader. U kunt dit frame over de miniatuurversie bewegen om het gebied te selecteren dat zichtbaar is in de zoomweergave. Dit is zeer nuttig voor het controleren van details van hele of dubbele pagina's in de grote weergave. Als alternatief kunt u ook het zoomgedeelte direct in de grote preview van het koffietafelboek verplaatsen door de Alt-toets ingedrukt te houden. 

Pagina’s verplaatsen 

Als u ontworpen of lege dubbele pagina's wilt verplaatsen naar een andere plaats in uw koffietafelboek, kunt u dit eenvoudig doen. In het onderste gedeelte, waar u de previews van alle dubbele pagina’s kunt zien, kunt u met de muis op een dubbele pagina klikken en deze verplaatsen. Er verschijnt een groen vakje als plaatshouder terwijl u de muis beweegt. Zolang dit groen is, kunt u de dubbele pagina invoegen op de respectievelijke positie die gemarkeerd is door een verticale balk door deze los te laten. Alleen als het veld rood is, is dit niet mogelijk. Dit geldt echter alleen voor de posities op de cover vooraan en achteraan. 

Rechthoekige en ronde vormen invoegen 

  

U kunt deze knoppen gebruiken om rechthoekige of ronde vormen in te voegen. Deze worden vooral gebruikt om de lay-out van uw pagina's aan te vullen. De rechthoekige vormen zijn bijzonder geschikt als achtergrond voor teksten, om ze te benadrukken of af te bakenen. 

Zodra u zo'n vorm hebt ingevoegd, kunt u erop klikken en krijgt u enkele opties in het bovenste gebied om het aan te passen: 

Stel de kleur van het vlak in.

Met deze functie kunt u de transparantie instellen. 

U kunt een kader aan het vlak toevoegen. 

U kunt de mate van afronding van de hoeken instellen. 

Met deze twee knoppen kunt u het vlak in volgorde van de lagen naar boven of beneden bewegen. 

Als u het vlak wilt verwijderen, klikt u op deze knop. 

Net als bij een afbeeldingsvelden kunt u het vlak aanklikken en vervolgens verplaatsen, en het formaat aanpassen door de zijkanten of hoeken te verslepen. Ook rotatie is op deze manier mogelijk.