16 – Ontwerptips

Opschrift op de rug van het boek 

Om de rug van uw WhiteWall Koffietafelboek te labelen, plaatst u een tekstveld op de cover en schrijft u de tekst erin. U kunt nu het lettertype aanpassen. 

Draai vervolgens het tekstveld 90° door de muisaanwijzer iets buiten het tekstveld naar een van de hoeken te verplaatsen. De muisaanwijzer wordt een rechthoekige dubbele pijl. Klik en versleep de hoek om te draaien. De rotatie wordt naast de muisaanwijzer weergegeven.  

Als u de tekst van onder naar boven wilt laten lopen, draai dan 270°. Voor tekst van boven naar beneden draait u het tekstveld 90°. 

Schuif nu het tekstveld op de rug van het boek in het midden van de cover. Magnetische hulplijnen (stippellijnen die automatisch verschijnen) helpen u om horizontaal en verticaal te centreren. Het tekstveld klikt automatisch op zijn plaats wanneer u het naar het midden verplaatst. 

Tot slot moet de lettergrootte nu zo worden ingesteld dat er voldoende afstand tot alle vier de zijden van de rug van het koffietafelboek is. Dit zorgt ervoor dat de tekst niet over de rand van de rug uitsteekt. 

 

87

 

Achtergrond voor tekstvelden instellen 

 

Wanneer u tekst in uw koffietafelboek invoegt, kunt u er een gekleurde achtergrond voor toevoegen. Zo kunt u de tekst op de achtergrond laten opvallen. Om dit te doen, plaatst u een rechthoekige vorm in uw koffietafelboek met behulp van het volgende symbool in de bovenste werkbalk: 

De rechthoek verschijnt op uw koffietafelboek. U kunt er nu op klikken en de bovenste balk gebruiken om verschillende aanpassingen te doen, zoals de kleur of de transparantie. 

Schuif nu de rechthoek op het tekstveld. Met de volgende knoppen kunt u de volgorde van de lagen wijzigen, zodat de rechthoek onder de tekst komt te liggen: 

Op deze manier kunt u een individuele achtergrond voor tekstvelden instellen.  

 

 

U kunt ook tekst en foto's op de rechthoek plaatsen, zodat ze één geheel vormen. 

 

 

Lay-outs naar een andere pagina kopiëren 

 

Als u een opstelling van beeld- en/of tekstvelden op één pagina of dubbele pagina's hebt gemaakt die u op andere pagina's van uw koffietafelboek wilt plakken, kunt u eenvoudig het volgende doen.  

Klik op alle elementen die u wilt kopiëren. Houd Ctrl (Windows) of Cmd (Mac) ingedrukt voor meerdere items. 

Druk vervolgens op Ctrl + C / Cmd + C en ga naar de pagina waar u de lay-out wilt plakken. Druk daar op Cmd + V / Cmd + V. De lay-out wordt ingevoegd en u kunt de inhoud wijzigen. 

U kunt dit ook voor meerdere pagina's doen door eenvoudigweg achter elkaar door de pagina's heen te klikken en telkens op Ctrl + V / Cmd + V te drukken.