Algemene Handelsvoorwaarden van WhiteWall Media GmbH (hierna 'WhiteWall') (AHV)

Kunst en Community vormen de pijlers van ons project. Maar omdat ons aanbod natuurlijk ook over zaken gaat (voor alle betrokken partijen), kunnen wij niet anders dan een uniforme contractuele basis te voorzien hiervoor. Daartoe dienen de onderstaande regels, die wij bindend overeenkomen met u.

(wij zijn

WhiteWall Media GmbH

Europaallee 59

50226 Frechen

Duitsland

Tel.: +31 20 890 82 46

WhiteWall.com

E-Mail: info@whitewall.com)

Onze AHV hebben tot doel de zakelijke relatie tussen u en ons bindend en correct te regelen. Een bestelling en een overeenkomst zijn derhalve steeds gebaseerd op de volgende Algemene Handelsvoorwaarden van WhiteWall Media GmbH. Wanneer u een bestelling plaatst of inlogt bij ons met uw klantenaccount, bevestigt u de kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden. U kunt de handelsvoorwaarden hier bekijken en indien nodig meteen afdrukken.

Op de zakelijke relatie tussen WhiteWall en de klant zijn uitsluitend de volgende Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing, in de versie die geldend is op het ogenblik van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden door WhiteWall niet erkend, tenzij WhiteWall uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid.

Voorafgaandelijk vestigen wij nog uw aandacht op het volgende: het papier, de kleurstoffen, de chemicaliën en andere materialen die in onze grondstoffen en productieprocessen worden gebruikt, kunnen in de loop van de tijd enigszins wijzigen, soms zelfs van de ene productiepartij tot de andere. Wijzigingen treden in het bijzonder op in de loop van de tijd als gevolg van hoge temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad - of de sterke schommeling daarvan - en zonnestraling. Om ervoor te zorgen dat u lang plezier beleeft aan onze producten, mag u foto's, lamineringen en lijsten niet geheel of gedeeltelijk blootstellen aan rechtstreeks zonlicht, ze niet boven verwarmingstoestellen hangen en ze niet blootstellen aan een hogere vochtigheidsgraad dan die van normale woonkamers. Foto's, lamineringen en lijsten zijn bijgevolg niet geschikt voor buitenruimtes, kelders, badkamers en keukens. Lamineringen met UV-beschermfolie of acrylglas en houten lijsten zijn zeer gevoelig voor krassen en vlekken en mogen daarom alleen met handschoenen of een vergelijkbare bescherming worden gehanteerd.

ALGEMENE REGELS

1. Wie kan zich registreren?

Wij vragen uw begrip voor het feit dat alleen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen met onbeperkte handelingsbevoegdheid zich bij ons kunnen registreren. In het bijzonder is het voor minderjarigen niet toegestaan zich bij ons te registreren. Wij moeten u vragen om de informatie die wij u vragen bij uw registratie, volledig en correct te verstrekken, bijv. voor- en achternaam, huidig adres (geen postbus) en telefoonnummer (geen betaalnummer), een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, uw belastingnummer(s) en gegevens betreffende uw BTW-plicht. Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren. Als u zich registreert voor een rechtspersoon, kan dit enkel worden gedaan door een natuurlijke persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, en die moet met naam worden vermeld. Indien de verstrekte gegevens wijzigen na de registratie, bent u verplicht om de gegevens in uw account onmiddellijk aan te passen. Wanneer u zich registreert, kiest u een gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen inbreuk maken op de rechten van derden - met name naam- of merkrechten -, mag niet misleidend zijn en mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de wet. Het staat ons om vrij formele eisen en beperkingen voor nieuwe gebruikersnamen vast te leggen of om gebruikersnamen te weigeren - ook achteraf.

2. Welke diensten verlenen wij?

Op uw verzoek, met behulp van de invoerhulpmiddelen van WhiteWall, voeren wij de volgende diensten uit: van het digitale ontwerp dat u aanlevert, maken wij fysieke afdrukken of prints, d.w.z. digitale gegevens gereproduceerd op een drager met optionele omlijsting of laminering, bijv. voor eigen gebruik of doorverkoop, evenals koffietafelboeken. Bovendien maken wij afdrukken van foto's uit onze beeldbank volgens uw individuele specificaties. U kunt ook waardebonnen en pakketten met productmonsters aankopen.

3. Hoe verloopt een bestelling bij WhiteWall?

De presentatie van de producten in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. De producten die u selecteert via de knop 'Toevoegen aan winkelmandje', worden aan het einde van het bestelproces nogmaals samengevat in een besteloverzicht. Hier moet u alle gegevens controleren die u tijdens het bestelproces hebt ingevoerd, en ze aanvullen of corrigeren met de knop 'Wijzigen'. Door op de knop 'Nu kopen' te klikken, geeft u uw bestelgegevens door en verbindt u zich ten opzichte van WhiteWall om de daar vermelde producten te willen kopen (aanbod). Wij aanvaarden uw aanbod automatisch bij ontvangst van uw bestelling. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging van de bestelling en de overeenkomst, waarin de gegevens van uw bestelling nog eens in detail worden opgesomd. Na afloop van uw bestelling ontvangt u na de verzending van de goederen via mail een eenmalige uitnodiging voor een vrijwillige tevredenheidsenquête.

De tekst van uw bestelling wordt door ons opgeslagen en kan u op verzoek worden toegezonden na voltooiing van uw bestelling. Voor uw eigen veiligheid raadt WhiteWall u aan om de bestelgegevens af te drukken, samen met de Algemene Handelsvoorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van de bestelling. De overeenkomst is beschikbaar in het Duits.

Indien het binnenlandse of buitenlandse btw-identificatienummer van de klant niet kan worden gevalideerd in het kader van het gekwalificeerde bevestigingsverzoek via het Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) van de Europese Commissie, of indien de klant zijn btw-identificatienummer niet heeft meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling afgerekend met BTW, ook als het om een grensoverschrijdende levering gaat. Het risico van niet-validering van het verstrekte BTW-identificatienummer is voor rekening van de klant, voor zover dit te wijten is aan omstandigheden waarvoor WhiteWall niet verantwoordelijk is.

4. Hoe kan ik mijn bestelling herroepen?

4.1 Wij wijzen erop dat herroeping niet mogelijk is voor werken uit het fotolab van WhiteWall evenals voor werken met een vrij te kiezen formaat, uitrusting, afwerking of detailontwerp ('individueel product') uit de beeldbank van WhiteWall, aangezien de gemaakte werken individueel volgens uw specificaties en volgens uw persoonlijke behoeften worden vervaardigd. Voor individuele producten is het recht op herroeping van de bestelling uitgesloten conform § 312 g lid 2 nr. 1 van het Duits burgerlijk wetboek (recht op herroeping en teruggave bij overeenkomsten op afstand).

4.2 Geldigheid van het herroepingsrecht voor waardebonnen en pakketten met productmonsters.

HERROEPINGSBELEID

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst voor waardebonnen en/of pakketten met productmonsters binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen hebben of heeft, indien u één of meerdere goederen hebt besteld in het kader van één gezamenlijke bestelling en het goed of de goederen in één totale levering geleverd wordt of worden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, WhiteWall Media GmbH, Europaallee 59, 50226 Frechen, Duitsland, Tel.: +31 20 890 82 46, E-mail: info@whitewall.com door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de extra kosten die zijn ontstaan omdat u een leveringswijze hebt gekozen die afwijkt van de goedkope standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de melding van uw herroeping van deze overeenkomst ontvingen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, hetzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen enkel geval worden u kosten aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang van welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gebracht over de herroeping van de overeenkomst, naar ons terugzenden De termijn is nageleefd als u de goederen vóór de afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de kosten voor de terugzending van de goederen. U hoeft een eventuele waardevermindering van de goederen alleen te vergoeden, wanneer deze waardevermindering is terug te voeren op een omgang die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Wettelijk herroepingsrecht & modelformulier voor herroeping:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen)

Aan WhiteWall Media GmbH

Europaallee 59

50226 Frechen

Duitsland

E-mail: info@whitewall.com

Hierbij herroep(en) ik/wij () de door mij/ons () afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen ()/het leveren van de volgende dienst (*)

Besteld op ()/ontvangen op ()

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (enkel in geval van kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

4.3 Verdere informatie bij de uitoefening van het herroepingsrecht

Om een snelle verwerking te verzekeren, hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantendienst. Wij raden u ook aan om, waar mogelijk, altijd de originele verpakking te gebruiken om beschadiging bij terugzending te voorkomen.

5. Wanneer en hoe wordt het bestelde werk geleverd?

5.1 De leveringstermijn voor een standaardlevering in Duitsland bedraagt ca. 6 werkdagen vanaf de besteldatum. Voor een spoedlevering bedraagt de leveringstermijn 3-4 werkdagen vanaf de besteldatum. Meer informatie over leveringen in Duitsland en daarbuiten vindt u hier.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de levering af magazijn op het door u vermelde leveringsadres. Na levering ontvangt u meestal een bevestigingsmail van ons.

5.3 Indien mogelijk wordt alles in één zending geleverd. Wij hebben het recht om in delen te leveren, voor zover dit voor u redelijk is. Als wij uw bestelling in delen leveren, betaalt u enkel verzendingskosten voor de eerste deellevering.

5.4 Waarmee moet rekening worden gehouden bij een levering in het buitenland?

Spoedlevering in het buitenland is niet mogelijk.

Wanneer bij een verzending naar landen buiten de EU belastingen, douanerechten of kosten moeten worden betaald, zijn deze voor uw rekening.

Betaling via automatisch incasso is voor leveringen in het buitenland enkel mogelijk wanneer het factuuradres zich in Duitsland bevindt.

6. Hoeveel bedragen de verzendingskosten?

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de bestelling en worden telkens nog toegevoegd. De verzendingskosten zijn afhankelijk van de afmetingen en het type van de bestelling. De verzendingskosten bedragen:

In Duitsland:

met standaardlevering vanaf € 4,95

met spoedlevering vanaf € 14,95

In het buitenland:

Informatie over de verzendingskosten in het buitenland vindt u op de desbetreffende websites.

7. Welke prijzen krijgen we?

7.1 De prijzen voor onze diensten volgens punt 2 van deze AHV zijn gebaseerd op de huidige prijslijst, die kan worden geraadpleegd onder Formaten & Prijzen en die wij tijdens het bestelproces vermelden. Voor speciale formaten wordt de prijs gespecificeerd tijdens de bestelprocedure.

7.2 De prijzen die worden vermeld in de webshop, zijn definitieve prijzen inclusief BTW.

7.3 Wij hebben het recht om de prijslijst voor toekomstige bestellingen te allen tijde te wijzigen zonder afzonderlijke kennisgeving.

8. Hoe wordt de betaling verricht?

8.1 Betalingswijzen

De betalingsmogelijkheden die wij momenteel aanbieden, en de voorwaarden voor de toepassing ervan vindt u onder betalingsmogelijkheden.

8.2 Vervaldatum

De aankoopprijs - vermeerderd met de verzendingskosten vermeld onder punt 6 - moet bij betaling met kredietkaart of PayPal vooruit te worden betaald, en bij aankoop op rekening na verzending.

8.3 PayPal

In geval van een betaling via PayPal wordt u na de voltooiing van het bestelproces automatisch doorgestuurd naar de betaaldienst van PayPal. Het betalingsproces volgt dan de algemene voorwaarden van PayPal.

Aanvullende AHV voor Ratepay-betalingsmethoden en informatie over gegevensbescherming van Ratepay GmbH

Om u aantrekkelijke betalingsmethoden te kunnen aanbieden, werken wij samen met Ratepay. Indien een geldige contractuele relatie tussen u en ons tot stand komt, dragen wij onze betalingsvordering over aan Ratepay, voorzover u voor een Ratepay-betalingsmethode kiest. Bij gebruik van de Ratepay-betalingsmethoden, dragen wij onze betalingsvordering over aan de partnerbank van Ratepay.

In het kader van het bestelproces geven wij uw gegevens door aan Ratepay voor de controle van uw identiteit en kredietwaardigheid en voor de afwikkeling van de overeenkomst. Alle details kunt u vinden in de aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden voor Ratepay-betalingsmethoden en het privacybeleid van Ratepay GmbH, die deel uitmaken van deze Algemene Handelsvoorwaarden.

8.4 In het geval dat de rekening van de klant niet over voldoende saldo beschikt of de klant ten onrechte bezwaar aantekent tegen het automatische incasso, kan WhiteWall 5,00 euro verwerkingskosten vragen aan de klant.

8.5 Indien de klant met de betaling in gebreke is, heeft WhiteWall het recht om een verwijlintrest in rekening te brengen ten bedrage van 5 procentpunten boven de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte basisrentevoet p.a. ten aanzien van consumenten en 9 procentpunten boven de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte basisrentevoet p.a. ten aanzien van ondernemers. Bovendien kan WhiteWall een forfaitair bedrag aanrekenen van 5,00 euro voor de tweede herinnering en 7,00 euro voor de derde herinnering. Indien WhiteWall aantoonbaar hogere schade heeft geleden als gevolg van de vertraging, heeft WhiteWall het recht om hiervoor schadevergoeding te vorderen.

8.6 In de bovenvermelde gevallen kan de klant aantonen dat WhiteWall in het geheel geen schade heeft geleden of dat de schade lager is dan de bovenvermelde forfaitaire bedragen.

9. Eigendomsvoorbehoud

De uitgevoerde werken blijven eigendom van WhiteWall tot op het ogenblik van de volledige betaling.

10. Welke plichten tot samenwerking en welke verantwoordelijkheden hebt u als klant?

10.1 Rechten van derden

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u onbeperkt over de nodige rechten beschikt op de door u bestelde werken.

10.2 Gegevensbeveiliging

U bent verplicht om een back-up te maken van de gebruikte gegevens (foto's, afbeeldingen, ontwerpen, enz.) voordat u uw bestelling naar ons verstuurt.

10.3 De inhoud van de WhiteWall website mag zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende niet worden gekopieerd of verspreid, noch op een andere wijze worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij dit is toegestaan door de wet of noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de website. Dit geldt ook voor het kopiëren door middel van 'robot/crawler' zoekmachinetechnologieën of door andere automatische mechanismen.

10.4 Een door u gekozen of door ons verstrekt wachtwoord voor het gebruik van onze diensten met uw klantenaccount moet vertrouwelijk worden behandeld en tegen misbruik worden beschermd. U bent aansprakelijk voor schade als gevolg van een onrechtmatig gebruik van uw klantenaccount en/of wachtwoord waarvoor u verantwoordelijk bent. U moet uw wachtwoord geheimhouden en de toegang tot uw account zorgvuldig beveiligen. U bent verplicht om ons onmiddellijk te informeren indien er aanwijzingen zijn dat uw account door derden wordt misbruikt.

11. Waarop dient te worden gelet bij het gebruik van gratis software voor de aanmaak van koffietafelboeken?

11.1 Wij stellen u gratis downloadbare software ter beschikking waarmee u zonder internetverbinding een koffietafelboek kunt maken en het vervolgens kunt bestellen in de webshop van WhiteWall.

11.2 U ontvangt eenvoudige, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare gebruiksrechten op de software. Bij het gebruik van de software is het u verboden om onderdelen van de software te kopiëren, te vertalen, te demonteren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier te wijzigen, tenzij dit is toegestaan volgens deze overeenkomst of de toepasselijke wetgeving. U hebt niet het recht om de software te gebruiken buiten de overeengekomen gebruikswijze, noch om hem te laten gebruiken door derden of voor derden toegankelijk te maken. In het bijzonder is het niet toegestaan om de software te verkopen of voor een beperkte periode ter beschikking te stellen, in het bijzonder om hem te verhuren of uit te lenen.

11.3 U bent ervoor verantwoordelijk dat u de software niet gebruikt voor doeleinden die racistisch, discriminerend of pornografisch zijn, die de bescherming van minderjarigen in gevaar brengen, die politiek extreem of anderszins onwettig zijn of in strijd zijn met officiële eisen of voorschriften, of overeenkomstige werken maakt en/of met behulp van de software bestelt in de webshop van WhiteWall.

11.4 Indien u de bepalingen in punt 11.2 of 11.3 overtreedt om redenen waarvoor u verantwoordelijk bent, kunnen wij uw toegang tot de webshop van WhiteWall blokkeren na voorafgaande kennisgeving via e-mail indien de overtreding hierdoor aantoonbaar kan worden verholpen.

11.5 Voor zover wij nieuwe versies, updates, upgrades of andere nieuwe leveringen met betrekking tot de software uitvoeren, zijn de bepalingen van punt 11 overeenkomstig ook daarop van toepassing. Er bestaat echter geen recht op updates of nieuwe leveringen van de software.

12. Wat mag ik met het gekochte werk doen, als het beeldinhoud van derden bevat?

12.1 Hou er rekening mee dat wanneer u een werk met inhoud van onze beeldbank koopt, u alleen eigenaar wordt van de inhoud hiervan. Er worden geen andere gebruiksrechten verleend. Elke reproductie (verveelvoudiging), verspreiding, verhuring, beschikbaarstelling voor het publiek of andere analoge of digitale exploitatie is niet toegestaan, tenzij het wettelijk is toegestaan.

12.2 U mag het werk doorverkopen indien u dat wenst.

13. Welke garantie is van toepassing op onze diensten?

Wij zijn aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen. De garantietermijn voor de door ons geleverde goederen bedraagt 5 jaar. Een bijkomende garantie bestaat enkel voor de door ons geleverde goederen, wanneer dit uitdrukkelijk werd vermeld in de bevestiging van de bestelling voor het desbetreffende artikel.

14. Wat moet u doen als u als ondernemer klachten hebt over onze prestaties?

14.1 Indien u ondernemer bent volgens § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek, dan veronderstellen uw aanspraken op gebreken dat u uw wettelijke verplichtingen betreffende controle van de goederen en melding van gebreken hebt vervuld (§§ 377, 381 van het handelswetboek). Indien tijdens de controle of achteraf een gebrek wordt vastgesteld, moet dit ons onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. De kennisgeving wordt geacht onmiddellijk te zijn gebeurd, wanneer zij binnen twee weken heeft plaatsgevonden, waarbij de verzending van de kennisgeving binnen deze termijn volstaat als inachtneming van de termijn. Ongeacht deze controle- en meldingsplicht dient u ons duidelijke gebreken (waaronder onjuiste en ontoereikende leveringen) binnen twee weken na levering schriftelijk te melden. Ook hier volstaat de tijdige verzending van de melding voor de inachtneming van de termijn. Indien u nalaat de juiste controle uit te voeren en/of ons in kennis te stellen van gebreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-gemelde gebrek.

14.2 Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven u niet het recht om de volledige levering aan de kaak te stellen, tenzij een deellevering voor u geen gerechtvaardigd belang is.

15. Hoe zijn wij aansprakelijk?

15.1 In het kader van de wettelijke bepalingen zijn wij in elk geval onbeperkt aansprakelijk voor schade.

(a) als gevolg van verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid gebaseerd op een opzettelijk plichtsverzuim of nalatigheid of anderszins op opzettelijk of nalatig gedrag van WhiteWall of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of aangestelden;

(b) gebaseerd op een opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid of anderszins opzettelijk of nalatig gedrag van de aanbieder of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of aangestelden;

15.2 WWij zijn aansprakelijk, beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type overeenkomst, voor dergelijke schade die berust op schending van essentiële verplichtingen door een lichte nalatigheid van WhiteWall of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of aangestelden. Essentiële verplichtingen zijn verplichtingen die vervuld moeten zijn om een correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken en waarvoor de klant regelmatig mag vertrouwen op de uitvoering ervan.

15.3 De bovenstaande bepalingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van WhiteWall met betrekking tot de vergoeding van vergeefse kosten.

15.4 De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

15.5 Indien u niet voldoet aan de verplichting om een back-up te maken van de gegevens, zoals vermeld in 10.2 hierboven, en indien u schade lijdt in verband met deze bestelling, dan zijn wij niet aansprakelijk voor dergelijke schade die vermeden had kunnen worden indien u wel had voldaan aan de verplichting om een back-up te maken.

16. Wanneer ontheft u ons van aansprakelijkheid?

U stelt ons op het eerste verzoek vrij van alle aanspraken van derden die zij jegens ons geldend maken op grond van of in verband met het laakbare gebruik door u van ons aanbod op grond van bestaande merk-, model-, gebruiks-, octrooi-, auteurs- en/of andere intellectuele eigendomsrechten, of in het bijzonder op grond van een inbreuk op persoonlijkheidsrechten of wegens overtredingen van wettelijke verbodsbepalingen. De kosten die wij in dit verband hebben gemaakt voor een redelijke juridische verdediging en/of vervolging ten aanzien van derden zijn voor uw rekening.

Indien u erkent of moet erkennen dat een dergelijke inbreuk dreigt, bent u verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen daarvan.

17. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Alle informatie hierover vindt u in ons privacybeleid.

18. Hoe lang zijn de AHV geldig?

Enkel de Algemene Handelsvoorwaarden in de versie die geldend is op het ogenblik van de bestelling, zijn van toepassing. Afwijkende voorwaarden van u worden niet erkend door ons, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met hun geldigheid.

19. Welk recht en welke jurisdictie zijn van toepassing op deze overeenkomst?

19.1 De AHV zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht.

19.2 Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Handelswetboek, een publiekrechtelijk speciaal fonds of een publiekrechtelijke rechtspersoon, is Berlijn de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze AHV, en de afzonderlijke overeenkomsten die op basis daarvan zijn gesloten.

20. Informatie over online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening en §§ 36 e.v. van het Wetboek van strafvordering

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), terug te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Een lijst van de geschillendiensten die in Duitsland erkend zijn voor consumentenzaken, is terug te vinden onder Lijst-consumentengeschillendiensten.

In ieder geval kunt u zich wenden tot de algemene consumentengeschillendienst van het Centrum voor Geschillenbeslechtingen. V., Straßburger Str. 8, D-77694 Kehl; telefoon: +49 7851 79579 40; fax: +49 7851 79579 4, e-mail: mail@verbraucher-schlichter.de. Website: verbraucher-schlichter.de.

Status: mei 2022