Verklaring omtrent gegevensbescherming

1.
Wij gebruiken die persoonlijke gegevens die u met ons deelt (titel, voor- en achternaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens) uitsluitend voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en voor het verzenden van e-mail notificaties in bepaalde situaties, zoals meldingen over de status van de orders, in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij slaan de tekst van het contract op, en zenden u de gegevens van de bestelling per e-mail toe. U kunt de algemene voorwaarden op elk gewenst moment hier inzien. Eerdere bestellingen kunt u in uw Whitewall account als u tijdens de bestelling zich hebt geregistreerd.

Uw persoonlijke gegevens, die u na de registratie in het met een wachtwoord afgeschermde gedeelte Mijn klantaccount kunt invoeren, wijzigen of verwijderen, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw opdracht. Een deel van uw gegevens (titel, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer) wordt doorgegeven aan onze logistieke partners, zodat deze uw bestelling kunnen afleveren. Verder worden uw gegevens met niemand gedeeld, met uitzondering van die gevallen waarin de wetgeving of de overheid dat verlangen. Datzelfde is ook van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons eventueel verstrekt hebt toen u contact met ons opnam (in elektronische of een geschreven vorm).

Nieuwsbrief
Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen, hebben we van u een e-mailadres nodig. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te controleren en in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. Het gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief.
De gegevens die u bij uw inschrijving op de nieuwsbrief verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Om uw toestemming in te trekken, stuurt u eenvoudigweg een informele e-mail of gebruikt u de link in de nieuwsbrief om u af te melden. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.
Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement aan te gaan worden verwijderd als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Productaanbevelingen via Email
Om bestaande klanten bewust te maken van producten uit hun interessegebied, zullen wij u per e-mail informeren over deze producten. Bestaande klanten ontvangen deze individuele productaanbevelingen ook als ze zich niet hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief. Wij selecteren de individuele productaanbeveling op basis van de gegevens en informatie die u bij uw aankopen hebt achtergelaten en die volgens de wettelijke bepalingen kunnen worden gebruikt.
Als u niet langer geïnteresseerd bent in onze individuele productaanbevelingen en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice: 020 8908246.

2.
Om u absolute veiligheid te kunnen bieden, worden alle betalingsgegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer of de gegevens van uw creditcard) direct na voltooiing van de transactie uit ons systeem gewist. Deze gegevens moeten dus bij een latere bestelling opnieuw worden ingevoerd.

3.
De afbeeldingsgegevens die u hebt geüpload worden door ons nooit met derden gedeeld of voor reclame of andere doeleinden gebruikt.

4.
Volgens de Duitse wetgeving hebt u recht op een kosteloze specificatie van de gegevens die wij over hebben opgeslagen, en op het eventuele aanpassen, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. U kunt dit zelf regelen in de gedeelte „Mijn WhiteWall“ van uw klantaccount dat met een wachtwoord is afgeschermd, maar u kunt ook via e-mail contact opnemen met onze klantenservice: info@whitewall.com.

5.
Wij maken gebruik van cookies (dat zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan www.whitewall.nl op uw computer worden opgeslagen) om uw gebruik van onze website veiliger en gebruikersvriendelijker te maken. Het merendeel van deze cookies wordt na afloop van uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Meer informatie en individuele cookie-instellingen vindt u hier.

Bij het oproepen van de pagina's wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens gevraagd. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, gebruiken wij de oplossing voor het beheer van de toestemming van Usercentrics, die uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, c), van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opslaat, om te voldoen aan de documentatieverplichtingen krachtens artikel 7, lid 1, van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze dienstverlening die aan de doelgroep online reclame toond is Criteo. Criteo is een retargeting provider die het e-commerce bedrijven mogelijk maakt om de juiste doelgroepen voor deze producten en diensten aan te pakken. Op grond van artikel 15 van de Duitse Telemediawet kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de zogenaamde tracking. Als u niet wilt dat WhiteWall voor de toekomst data van uw bezoek op www.whitewall.nl registreerd en bewaart, hoeft u alleen een cookie te accepteren. Deze cookie kan niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon en bevat geen informatie over u. Zodra de trackserver deze cookie heeft uitgelezen, zal het opslaan van gegevens van uw bezoek worden geblokkeerd. Dit geldt zolang de cookie wordt opgeslagen op uw computer en u dezelfde browser gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel in uw winkelwagentje hebt gelegd, en dan eerst een aantal andere websites bezoekt alvorens u weer terugkeert naar www.whitewall.nl, dan liggen die artikelen bij terugkeer nog altijd in uw winkelwagentje. Die service kunnen wij u alleen verlenen dankzij cookies!

Natuurlijk kunt u onze website ook bekijken zonder cookies te accepteren. De meeste browsers accepteren echter automatisch cookies. In de instellingen van uw browser kunt u aangeven dat u niet wilt dat er cookies worden gebruikt en/of opgeslagen. Aangezien juist enkele van de interessantste functies op www.WhiteWall.nl alleen werken wanneer u onze cookies accepteert, bevelen wij u aan de normale instellingen van uw browser ongewijzigd te laten. Wij verlenen geen toestemming aan derden om door middel van cookies gegevens over u te verzamelen, te verwerken of te exploiteren.

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat de bezoekersaantallen van onze websites te analyseren en eventuele problemen voor de gebruikersvriendelijkheid het spoor te komen. Alle kennis die wij daarbij opdoen, wordt uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod en uw gebruikerservaring! Dat werkt als volgt: De gegevens die door het Analytics-cookie worden verzameld over uw gebruik van deze website, worden in een anoniem gemaakte vorm (dat wil zeggen: zonder persoonlijke gegevens en zonder uw IP-adres) doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens verwerken om uw gebruik van www.WhiteWall.nl te analyseren, om rapporten over de activiteit op onze website voor ons samen te stellen en om verdere service te kunnen verlenen in verband met onze exploitatie van de website en het internet. Ook kan Google deze gegevens in bepaalde gevallen doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of voor zover deze derde partij de gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.
Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Google Analytics, klikt u op deze link. Het feit dat u hiertegen bezwaar maakt, wordt in de vorm van een cookie vastgelegd. Op het moment dat u dus uw cookies verwijdert, kunnen wij niet langer vaststellen dat u geen toestemming hebt verleend.

6.

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken wij de dienst Google reCAPTCHA op deze website. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door het controleren van een handmatige invoer voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van onze website. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, f van de algemene verordening gegevensbescherming dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en om ervoor te zorgen dat onze online-aanwezigheid ongestoord wordt weergegeven.
Google reCAPTCHA maakt gebruik van een in de website geïntegreerde code, een zogenaamde JavaScript, om in het kader van de controlemethoden te gebruiken die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.
Een uitlezing of opslag van persoonsgegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier ingekeken worden.

U kunt het verzamelen van de gegevens die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen als u in uw browserinstellingen het uitvoeren van JavaScript of het instellen van cookies verhindert. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u hier.